Trang Súc Gỗ Quý LHCBộ BaCặp Đôi Hoàn Hảocouple 2Tam TấuAnh Em
Giỏ hàng

Tổng cộng 0 đ

Xem giỏ hàng Thanh toán

Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Mặt dây chuyền sưa đỏ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI HỢI - GỖ SƯA ĐỎ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI HỢI - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI HỢI - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Hợi – A Di Da Phật

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TUẤT - GỖ SƯA ĐỎ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TUẤT - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TUẤT - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Tuất – A Di Da Phật

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẬU - GỖ SƯA ĐỎ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẬU - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẬU - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Dậu – Bất Động Minh Vương

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI THÂN - GỖ SƯA ĐỎ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI THÂN - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI THÂN - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Thân – Như Lai Đại Nhật

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI MÙI - GỖ SƯA ĐỎ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI MÙI - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI MÙI - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Mùi – Như Lai Đại Nhật

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI NGỌ - GỖ SƯA ĐỎ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI NGỌ - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI NGỌ - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Ngọ – Đại Thế Chí Bồ Tát

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TỴ - GỖ SƯA ĐỎ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TỴ - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TỴ - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Tỵ – Phổ Hiền Bồ Tát

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI THÌN - GỖ SƯA ĐỎ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI THÌN - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI THÌN - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Thìn – Phổ Hiền Bồ Tát

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI MÃO - GỖ SƯA ĐỎ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI MÃO - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI MÃO - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Mão – Văn Thù Bồ Tát

mặt dây chuyền phật bản mệnh tuổi dần gỗ sưa đỏ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẦN - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẦN - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Dần – Hư Không Tạng Bồ Tát

mặt dây chuyền phật bản mệnh tuổi sửu gỗ sưa đỏ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI SỬU - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI SỬU - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Sửu – Hư Không Tạng Bồ Tát

mặt dây chuyền phật bản mệnh tuổi tý gỗ sưa đỏ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TÝ - GỖ SƯA ĐỎ

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TÝ - GỖ SƯA ĐỎ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : Phật bản mệnh tuổi Tý – Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

MẶT DÂY CHUYỀN GỖ SƯA ĐỎ - RỒNG THỜI LÝ

MẶT DÂY CHUYỀN GỖ SƯA ĐỎ - RỒNG THỜI LÝ

Giá NY: 12,000,000 đ
Giá bán: 900,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN GỖ SƯA ĐỎ - RỒNG THỜI LÝ

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : rồng thời lý

Mặt dây chuyền điêu khắc rồng thời Lý là một sản phẩm duy nhất chỉ có tại Trang Sức & Mỹ Nghệ Gỗ Quý LHC, rồng có rất nhiều hình tượng nhưng rồng thời Lý là hình tượng rồng thuần Việt tượng trưng cho quốc hồn quốc túy của người Việt.

MẶT DÂY CHUYỀN NU GỖ SƯA ĐỎ ĐIÊU KHẮC

MẶT DÂY CHUYỀN NU GỖ SƯA ĐỎ ĐIÊU KHẮC

Giá NY: 1,900,000 đ
Giá bán: 900,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN NU GỖ SƯA ĐỎ ĐIÊU KHẮC

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Nu gỗ Sưa đỏ Quảng Nam

Mẫu                            : mặt dây chuyền điêu khắc

MẶT DÂY CHUYỀN DI LẶC NU GỖ SƯA ĐỎ-NU KÍN

MẶT DÂY CHUYỀN DI LẶC NU GỖ SƯA ĐỎ-NU KÍN

Giá NY: 2,600,000 đ
Giá bán: 1,600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN DI LẶC NU GỖ SƯA ĐỎ- NU KÍN

Chất  liệu                   : Gỗ sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain- 越南黄檀 - Huáng huā lí

Nguồn gốc xuất xứ   : Nu gỗ Sưa đỏ Quảng Nam (nu kín)

Mẫu                            : Di Lặc đồng tiền

MẶT DÂY CHUYỀN GỖ SƯA ĐỎ KHẮC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

MẶT DÂY CHUYỀN GỖ SƯA ĐỎ KHẮC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT – MSD.26

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 500,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN GỖ SƯA ĐỎ KHẮC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Chất liệu: gỗ sưa đỏ (huê mộc vàng, huỳnh đàn, trắc thối, …)

Kiểu dáng: điêu khắc Quán Thế Âm Bồ Tát

 
 
 
Thiết kế website
 
 
 
^ Về đầu trang