Trang Súc Gỗ Quý LHCBộ BaCặp Đôi Hoàn Hảocouple 2Tam TấuAnh Em
Giỏ hàng

Tổng cộng 0 đ

Xem giỏ hàng Thanh toán

Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Mặt dây chuyền Trầm Hương

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM PHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẦN-HƯ KHÔNG TANG BỒ TÁT

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM SÁNH CHÌM PHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẦN-HƯ KHÔNG TANG BỒ TÁT

Giá NY: 29,000,000 đ
Giá bán: 1,500,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM PHẬT BẢN MỆNH TUỔI DẦN-HƯ KHÔNG TANG BỒ TÁT

Chất liệu: Trầm Sánh Chìm

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tự nhiên

Mẫu: mẫu điêu khắc Phật Bản Mệnh tuổi Dần - Hư Không Tạng Bồ Tát

 
MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM PHẬT BẢN MỆNH TUỔI SỬU-HƯ KHÔNG TANG BỒ TÁT

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM SÁNH CHÌM PHẬT BẢN MỆNH TUỔI SỬU-HƯ KHÔNG TANG BỒ TÁT

Giá NY: 29,000,000 đ
Giá bán: 1,500,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM PHẬT BẢN MỆNH TUỔI SỬU-HƯ KHÔNG TANG BỒ TÁT

Chất liệu: Trầm Sánh Chìm

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tự nhiên

Mẫu: mẫu điêu khắc Phật Bản Mệnh tuổi Sửu - Hư Không Tạng Bồ Tát

 
MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TÝ- QUÁN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM SÁNH CHÌM PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TÝ- QUÁN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

Giá NY: 2,600,000 đ
Giá bán: 1,500,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM PHẬT BẢN MỆNH TUỔI TÝ- QUÁN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN 

Chất liệu: Trầm Sánh Chìm

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tự nhiên

Mẫu: mẫu điêu khắc Phật Bản Mệnh tuổi Tý-Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC PHẬT DI  LẶC

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC PHẬT DI LẶC

Giá NY: 2,600,000 đ
Giá bán: 1,600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC PHẬT DI  LẶC

Chất liệu: Trầm Sánh Chìm

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tự nhiên

Mẫu: mẫu điêu khắc Phật Di Lặc

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC QUÁN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC QUÁN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

Giá NY: 2,600,000 đ
Giá bán: 1,600,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC QUÁN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN 

Chất liệu: Trầm Sánh Chìm

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tự nhiên

Mẫu: mẫu điêu khắc Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC

Giá NY: 2,500,000 đ
Giá bán: 1,900,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC

Chất liệu: Trầm Sánh Chìm

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tiên Phước – Quảng Nam

Mẫu: mẫu điêu khắc phật Di Lặc

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC QUÁN ÂM BỒ TÁT

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC QUÁN ÂM BỒ TÁT

Giá NY: 2,400,000 đ
Giá bán: 1,400,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN  TRẦM SÁNH CHÌM ĐIÊU KHẮC QUÁN ÂM BỒ TÁT

Chất liệu: Trầm Sánh Chìm

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tự nhiên

Mẫu: mẫu điêu khắc  QUÁN ÂM BỒ TÁT

 
MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHĂC PHẬT NHƯ LAI

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHĂC PHẬT NHƯ LAI

Giá NY: 1,200,000 đ
Giá bán: 700,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHĂC PHẬT NHƯ LAI

Chất liệu: Trầm Tốc

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tiên Phước – Quảng Nam

Mẫu: điêu khắc phật Như Lai

Mặt dây chuyền trầm hương của Trang Sức Gỗ LHC được chế tác từ Trầm Tốc tự nhiên của xứ Trầm Tiên Phước-Quảng Nam, mức độ tạo trầm khá nhiều và được điêu khắc tinh xảo với nhiều mẫu mã khác nhau.

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHĂC PHẬT NHƯ LAI

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHẮC DI LẶC TỌA ĐÀI SEN

Giá NY: 1,200,000 đ
Giá bán: 700,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHẮC DI LẶC TỌA ĐÀI SEN

Chất liệu: Trầm Tốc

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tiên Phước – Quảng Nam

Mẫu: điêu khắc Di Lặc Tọa Đài Sen

Mặt dây chuyền trầm hương của Trang Sức Gỗ LHC được chế tác từ Trầm Tốc tự nhiên của xứ Trầm Tiên Phước-Quảng Nam, mức độ tạo trầm khá nhiều và được điêu khắc tinh xảo với nhiều mẫu mã khác nhau.

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHẮC QUAN CÔNG

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHẮC QUAN CÔNG

Giá NY: 1,200,000 đ
Giá bán: 700,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHẮC QUAN CÔNG   

Chất liệu: Trầm Tốc

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tiên Phước – Quảng Nam

Mẫu: điêu khắc Quan Công

Mặt dây chuyền trầm hương của Trang Sức Gỗ LHC được chế tác từ Trầm Tốc tự nhiên của xứ Trầm Tiên Phước-Quảng Nam, mức độ tạo trầm khá nhiều và được điêu khắc tinh xảo với nhiều mẫu mã khác nhau.

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHĂC RỒNG NGẬM CHÂU

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHĂC RỒNG NGẬM CHÂU

Giá NY: 1,200,000 đ
Giá bán: 700,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHĂC RỒNG NGẬM CHÂU

Chất liệu: Trầm Tốc

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tiên Phước – Quảng Nam

Mẫu: điêu khắc rồng ngậm châu

Mặt dây chuyền trầm hương của Trang Sức Gỗ LHC được chế tác từ Trầm Tốc tự nhiên của xứ Trầm Tiên Phước-Quảng Nam, mức độ tạo trầm khá nhiều và được điêu khắc tinh xảo với nhiều mẫu mã khác nhau.

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHẮC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHẮC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Giá NY: 1,200,000 đ
Giá bán: 700,000 đ

MẶT DÂY CHUYỀN TRẦM HƯƠNG ĐIÊU KHẮC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN     

Chất liệu: Trầm Tốc

Nguồn gốc xuất xứ: Trầm Hương Tiên Phước – Quảng Nam

Mẫu: điêu khắc Quan Thánh Đế Quân

Mặt dây chuyền trầm hương của Trang Sức Gỗ LHC được chế tác từ Trầm Tốc tự nhiên của xứ Trầm Tiên Phước-Quảng Nam, mức độ tạo trầm khá nhiều và được điêu khắc tinh xảo với nhiều mẫu mã khác nhau.

 
 
Thiết kế website  
 
 
^ Về đầu trang